SLUŽBY V LESNÍCTVE

 

Práca vykonávaná na lesných pozemkoch:

a to ťažba dreva, sústreďovanie dreva, manipulácia s drevom, uskladňovanie dreva, odvoz dreva, nakladanie a vykladanie dreva, zber semien a semennej suroviny z vysokých stojacich stromov.

Práce po ťažbe:

uhadzovanie haluzín na hromady, realizácia pri obnove lesa /príprava pôdy pre prirodzené zmladenie/, ochrana lesných kultúr proti zverom náterom, pestovanie a ochrana mladých lesných porastov /výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch/ a celková ochrana lesa

 

 

Realizácia pri obnove lesa

/príprava pôdy pre prirodzené zmladenie/, ochrana lesných kultúr proti zverom náterom, pestovanie a ochrana mladých lesných porastov /výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch/ a celková ochrana lesa.

 

 

Obsluhovanie pojazdných viacoperačných lesných strojov a traktorov na odvetvovanie a skracovanie dreva, približovanie a vývoz dreva z lesných porastov, zhrňovanie haluziny a klčovanie pňov v teréne, pri prácach v lese, pri prácach v lesných škôlkach a poľovníctve. Obsluha vyvážacich súprav pri sústreďovaní dreva.