VITAJTE! SME SPOLOČNOSŤ GLOBAL FOREST.


Ponúkame Vám tie najlepšie služby v oblasti lesníctva a najkvalitnejšie drevo pre kúpu a predaj.

Naše podnikanie stojí na štyroch pilieroch:

Spoločnosť Global Forest. ručí za kvalitu vykonaných prác a predávaných artiklov.
Pri práci využívame najnovšie technológie ale zároveň pracovné postupy overené skúsenosťou.
Spoločnost Global Forest. pristupuje jednotlivo ku každej zákazke so snahou o najvyššiu spokojnosť klienta.
Naši zamestnanci pracujú zodpovedne, s ohľadom na životné prostredie a udržateľnosť zdrojov.

Ponúkame Vám tie najlepšie služby v oblasti lesníctva a najkvalitnejšie drevo pre kúpu a predaj.

Ťažobnú činnosť
Ochranu drevín
Služby lesnou technikou
Nákladnú prepravu

+421 915 978 072
+421 918 391 724
globalforest@globalforest.sk
peterzitniak@globalforest.sk